• TIm & Amber
  • TIm & Amber

IN HET KORT

De kwantitatieve Vitamine D test is bedoeld voor gebruik door professionals die regelmatig met de status van Vitamine D te maken kunnen hebben zoals: tandartsen, mondhygiënisten, diëtisten, huisartsen, orthomoleculair therapeuten, bedrijfsartsen, specialisten ouderenzorg, personal trainers etc.

Voor deze test gebruikt uw zorgverlener 10 µl bloed verkregen uit een vingerprik. De lancet en micro afnamebuis die hiervoor nodig zijn worden meegeleverd

U brengt het monster aan op een test cassette, het monster zal door het membraan naar de testvelden van de cassette bewegen.

Na 15 minuten kunt u met behulp van de Cube Reader een getal aflezen, de concentratie Vitamine D in het bloed

PRINCIPE VAN DE TEST CASSETTE

De Quick Profile™ Vitamine D Test maakt gebruik van het principe van immuun-chromatografie, een unieke 2-voudige “Sandwich” test op een membraan. De test bevat een tweetal anti-25-OH Vitamine D monoclonale antilichamen; één geconjugeerd met colloïdaal goud en de tweede geïmmobiliseerd op de vaste fase. Door deze combinatie van antilichamen wordt Vitamine D selectief gedetecteerd met een hoge mate van sensitiviteit en specificiteit.

Als het monster door de membraan van de test cassette beweegt, vormt het gekleurde anti-25-OH Vitamine D-colloïdaal goud conjugaat een complex met het 25-OH Vitamine D in het monster. Dit complex beweegt verder over de membraan door capillaire werking in de richting van het test veld (T), waar het wordt geïmmobiliseerd door het anti-25-OH Vitamine D dat gecoat is op de membraan. Hierdoor wordt een roze/paars gekleurde band gevormd, hetgeen een positief test resultaat aangeeft. De intensiteit van de gekleurde band in het test gebied is afhankelijk van de 25-OH Vitamine D concentratie. Een hogere concentratie in het monster geeft een sterker gekleurde band. In het testvenster is eveneens een controle veld aangebracht als controle op de uitgevoerde procedure. De gekleurde band dient te allen tijde in het controle veld (C) te verschijnen als de test cassette onder de voorgeschreven omstandigheden is opgeslagen en de test op de voorgeschreven wijze is uitgevoerd.

De cassette wordt geproduceerd door Lumiquick Diagnostics Inc. in Santa Clara, Californie, Verenigde Staten.